NT รับมอบ "รางวัลเกียรติยศ"ในฐานะเป็นผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยส่งเสริมการออมกับ กอช.

จันทร์ ๐๗ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๐๘:๔๙
นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร และ นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจลูกค้าภาครัฐ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เข้ารับรางวัลเกียรติยศ ในการเป็นหน่วยงานส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565
NT รับมอบ รางวัลเกียรติยศในฐานะเป็นผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยส่งเสริมการออมกับ กอช.

โดยรางวัลเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้ นับเป็นผลจากความตั้งใจในการนำเทคโนโลยีด้านเครือข่ายไร้สาย มาช่วยส่งเสริมการออม ด้วยบริการ my by NT อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงผ่านเครือข่าย 4G และ 3G ที่ให้บริการพร้อมกับแพ็คเกจสุดคุ้ม "my Super คุ้ม กอช. และ my 4G กอช." สำหรับสมาชิกเครือข่ายของ กอช.โดยเฉพาะ ที่จะช่วยให้สมาชิกและประชาชนสามารถเข้าถึงการออมเงินผ่าน Application ของ กอช. ได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังไม่จำกัดปริมาณการเข้าใช้งานผ่าน Web และ Application ของ กอช. อีกด้วย

ปัจจุบัน my by NT ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออมร่วมกับ กอช. ไปแล้วกว่า 20 กิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์บริการและแจกซิมการ์ด my แบบเติมเงินฟรี รวมถึงจัดโปรโมชันพิเศษสำหรับสมาชิกที่ต้องการเปิดเบอร์ใหม่ หรือย้ายค่ายเข้าใช้บริการ my พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ เป็นต้น

ทั้งนี้ NT ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส พร้อมที่จะนำบริการด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ ที่มีมาส่งเสริมและร่วมพัฒนาการให้บริการของ กอช. ให้เป็นไปตามภารกิจและเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งไว้ โดยมุ่งหวังให้ความสำเร็จของโครงการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการออมของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และส่งผลสู่การเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

ที่มา: โทรคมนาคมแห่งชาติ

NT รับมอบ รางวัลเกียรติยศในฐานะเป็นผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยส่งเสริมการออมกับ กอช.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด