กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์

อังคาร ๐๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๐๙:๔๒
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ (จำนวน 30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 6, 12, 13, 19, 20 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องศูนย์เชื่อมมาตรฐานสากล ชั้น 1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 18 คน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์

ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับความรู้ อาทิ

  • ความปลอดภัยในงานเชื่อมโลหะ
  • เทคโนโลยีกระบวนการเชื่อมโลหะ
  • บทบาท ความสำคัญของหุ่นยนต์ในงานเชื่อม
  • ส่วนประกอบและระบบการทำงานของหุ่นยนต์เชื่อม
  • การเคลื่อนที่และระบบพิกัดของหุ่นยนต์เชื่อม
  • การใช้งานแป้นสอน
  • การใช้โปรแกรม Simulation Training K-ROSET
  • การใช้โประแกรมและการแก้ไขโปรแกรมหุ่นยนต์เชื่อม

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สนใจให้สถาบันเข้าไปฝึกอบรมให้กับพนักงานในบริษัทสามารถติดต่อได้ที่ 02-3153789 คุณหาญชัย

ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด