กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรม MITSUBISHI PLC & Gx Work 3

พุธ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๔:๑๐
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ฝึกยกระดับ หลักสูตร การใช้โปรแกรม MITSUBISHI PLC & Gx Work 3 (จำนวน 30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องฝึกอบรม 401 ชั้น 4 มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 18 คน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรม MITSUBISHI PLC Gx Work 3

ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับความรู้ อาทิ

  • โครงสร้างพื้นฐานของระบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
  • การใช้ซอฟต์แวร์ Gx Work 3 ออกแบบโปรแกรม PLC
  • การใช้คำสั่งฟังก์ชั่นต่างๆ ภายในโปรแกรม MITSUBISHI PLC 
  • การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบควบคุมแบบลอจิกโดยใช้ภาษา LADDER 
  • การใช้คำสั่งระดับสูงใช้งานทั่วไป เช่นกลุ่มคำสั่ง Increment Decrement, Move Digit, คำสั่งทางคณิตศาสตร์
  • การเขียนโปรแกรมด้วยเทคนิค Function Block
  • การนำฟังก์ชั่นต่างๆ มาสร้างเป็นฟังก์ชั่นพิเศษเพื่อมาควบคุมกระบวนการให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สนใจให้สถาบันเข้าไปฝึกอบรมให้กับพนักงานในบริษัทสามารถติดต่อได้ที่ 02-3153789 คุณหาญชัย

ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด