SVL Group สมทบทุน "โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย"

ศุกร์ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๕:๕๖
นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน รับมอบทุนในนาม SVL Group จำนวน 5,000 บาท  เพื่อร่วมถวายผ้าป่าการศึกษาสมทบทุน "โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย" ตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนงานชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน  ตัวแทนผู้บริหารในนาม SVL Group ส่งมอบ ซึ่งจะมีการประกอบพิธีทอดผ้าป่าฯ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ 14  พฤศจิกายน 2565 ณ วัดกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ
SVL Group สมทบทุน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด