วิศวะมหิดล - มหาวิทยาลัยยอร์ก ผนึกความร่วมมือไทย-สหราชอาณาจักร พัฒนาวิจัยวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

อังคาร ๑๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๕:๐๖
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้นำวิศวกรรมศาสตร์และวิจัยระดับโลก ซึ่งหลักสูตรได้การรับรองจาก ABET แห่งสหรัฐอเมริกา นำโดย รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ รองคณบดีฝ่ายการจัดการทุนมนุษย์และองค์กรสัมพันธ์ ผนึกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยยอร์ก (University of York) สหราชอาณาจักร นำโดย ศาสตรจารย์ แมทเธียส รูธ (Matthias Ruth) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และทีมงาน ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพัฒนาความร่วมมือการวิจัยระหว่างไทย-สหราชอาณาจักรในด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิต สังคมและเศรษฐกิจในนานาประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนและโลกที่น่าอยู่ โดยมี ผศ.ดร.ภัทรพร โปสกนิษฐกุล ผู้ช่วยคณบดี และ รศ.ดร.ตระการ ประภัสพงษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานด้วย ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวะมหิดล - มหาวิทยาลัยยอร์ก ผนึกความร่วมมือไทย-สหราชอาณาจักร พัฒนาวิจัยวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยยอร์ก เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสหราชอาณาจักรและมหาวิทยาลัยระดับโลก ซึ่งได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย Times Higher Education อยู่ใน Top 50 ของโลก มุ่งเน้นการวิจัยครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทำงานร่วมกับสถาบันต่างๆ ทั่วโลก เพื่อพัฒนาการวิจัยและคิดค้นในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการกับความท้าทายระดับโลกให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เศรษฐกิจ และมนุษยชาติ

ที่มา: เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

วิศวะมหิดล - มหาวิทยาลัยยอร์ก ผนึกความร่วมมือไทย-สหราชอาณาจักร พัฒนาวิจัยวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด