ไมเนอร์ ฟู้ด คว้ารางวัล SEA MIKE Silver Award ประจำปี 2565 สะท้อนการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

พุธ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๓:๒๕
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) คว้ารางวัลเหรียญเงินจาก "SEA Most Innovative Knowledge Enterprise (MIKE) Awards 2022" ในฐานะสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2565 โดยรางวัลดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกอย่างละเอียดรอบคอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายอุตสาหกรรม เพื่อมอบให้แก่บริษัทที่ขับเคลื่อนความสำเร็จอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม และการบริหารจัดการความรู้ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันใหม่ๆ และตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ณ โรงแรม Grande Center Point Hotel Terminal 21
ไมเนอร์ ฟู้ด คว้ารางวัล SEA MIKE Silver Award ประจำปี 2565 สะท้อนการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

มร. อันฮุล เชาฮัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า "100% Satisfaction" คือเป้าหมายหลักสำคัญของไมเนอร์ ฟู้ดเสมอมา เพื่อให้เป้าหมายนี้สำเร็จได้อย่างยั่งยืน เราจึงมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการสร้างนวัตกรรม (SPARK Model) และยกระดับศักยภาพทีมงานของเราผ่านโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรต่างๆ อาทิ GROW, New Gen Talent Development Programme (NGT) เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคคลากรสามารถสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานองค์ความรู้ที่เหมาะสม ทันสมัย มอบพื้นที่ให้พวกเขาได้กล้าที่จะทดลองไอเดียใหม่ๆ กล้าที่จะล้มเหลว เรียนรู้ และพัฒนา อีกทั้งเรายังสนับสนุนให้ทีมงานของเราสร้างความร่วมมือในระดับแบรนด์ในเครือไมเนอร์ ฟู้ดทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่อยอดสู่โอกาสใหม่ๆ ในการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนความสำเร็จอย่างยั่งยืน"

นี่คือรางวัลที่สะท้อนความมุ่งมั่น วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมการทำงานตามแบบฉบับไมเนอร์ ในการเป็นองค์กรธุรกิจที่สนับสนุนการทำงานและการดำเนินธุรกิจด้วยความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างความสำเร็จ และความสามารถในการแข่งขันใหม่ๆ ผ่านกลยุทธ์และโมเดลธุรกิจที่แตกต่าง ที่เกิดจากทีมงานเบื้องหลังที่มีศักยภาพ จากผู้คนที่มีความหลากหลาย แต่มีค่านิยม และวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันในแบบ Drive Culture ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรา ไมเนอร์ ฟู้ดพร้อมที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในระดับโลก

ที่มา: ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ไมเนอร์ ฟู้ด คว้ารางวัล SEA MIKE Silver Award ประจำปี 2565 สะท้อนการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด