บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล BEST OF THE BEST 30th Anniversary Prime Minister's Export Award 2022

พฤหัส ๑๗ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๕:๒๗
บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล "BEST OF THE BEST 30th Anniversary Prime Minister's Export Award 2022" ซึ่งมอบให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับบริบทของโลกยุคใหม่ จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการนี้ ดร.เอกชัย ยังวาณิช รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนของบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัลจาก นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565
บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล BEST OF THE BEST 30th Anniversary Prime Minister's Export Award 2022

นับเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่บริษัทฯ ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องมาหลายครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 สำหรับรางวัลอันทรงเกียรติที่บริษัทฯ เคยได้รับ ได้แก่ รางวัลผู้ส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) และรางวัล Best of the Best เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งทุกรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับถือเป็นความสำเร็จ และเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ทำให้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะต้องประสบปัญหา หรือวิกฤตต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ ดังเช่นในปัจจุบัน

                     

 

 

ที่มา: บมจ.เสถียรสเตนเลสสตีล

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล BEST OF THE BEST 30th Anniversary Prime Minister's Export Award 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด