มิวเซียมสยามมุ่งเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรม ไทย-ออสเตรีย เปิดนิทรรศการ "Walls, Interrupted กำแพง ถูกขัดจังหวะ" ถอดเรื่องราวสถานที่และสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ผ่านศิลปินชาวออสเตรีย

อังคาร ๒๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๑:๒๖
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ร่วมกับ สถานทูตออสเตรียประจำประเทศไทย เปิดนิทรรศการ "Walls, Interrupted กำแพง ถูกขัดจังหวะ" ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านศิลปินชาวออสเตรียที่มีชื่อเสียง เบียร์กิต กราชอปฟ์ (Birgit Graschopf) โดยผลงานนิทรรศการชุดนี้มีเนื้อหาที่เล่าถึงการทำงานของสถานที่แต่ละแห่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สำคัญทำให้หยุดชะงักไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ซึ่งศิลปินได้ใช้เวลาลงพื้นที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับคนและชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและกาญจนบุรี โดยได้ศึกษาสภาพของสถานที่ทั้งในด้านของโครงสร้าง บรรยากาศ ความว่างเปล่า ของสถานที่ พื้นที่สาธารณะที่ถูกทิ้งร้างและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภายในประเทศ ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ 2540 บวกกับการหยุดนิ่งของโลกจากเหตุการณ์ภายนอกประเทศช่วงระหว่างที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลกในช่วงระหว่างเวลา 2 ปีที่ผ่านมา โดยนำเสนอผ่านภาพถ่ายที่สวยงามด้วยเทคนิคแบบอะนาล็อคแฮนด์เมดและอิมัลชันกราฟฟิค บนกระดาษธรรมดา กระดาษทราย และ กระดาษแข็ง รวมถึง มีการตัดเป็นแถบและประกอบเข้าไปใหม่ เพื่อการนำเสนอนิทรรศการชุดนี้ ออกมาให้เข้าใจและชัดเจนขึ้น
มิวเซียมสยามมุ่งเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรม ไทย-ออสเตรีย เปิดนิทรรศการ Walls, Interrupted กำแพง ถูกขัดจังหวะ ถอดเรื่องราวสถานที่และสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ผ่านศิลปินชาวออสเตรีย

ด้าน นางสาวสุขุมาล ผดุงศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวถึง ความร่วมมือในครั้งนี้ว่า "พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ หรือ มิวเซียมสยามที่ทุกท่านรู้จักเราเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจของประชาชนในด้านประวัติศาสตร์ สังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ ความเป็นไทย อย่างไรก็ตามมิวเซียมสยามยังให้ความสำคัญเรื่องความหลากหลายของวัฒนธรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นมิวเซียมสยามนอกจากจะส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอัตลักษณ์ความเป็นไทยในขอบเขตประเทศเราเองแล้ว ในบริบทของประชาคมโลกยังเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องทำความรู้จักและสร้างสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ในนามของมิวเซียมสยามต้องขอขอบคุณ สถานทูตออสเตรียประจำประเทศไทย ที่เลือกมิวเซียมสยามเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะภาพถ่ายที่น่าตื่นตาตื่นใจชุดนี้ ซึ่งแน่นอนว่านิทรรศการดังกล่าวจะนำมาซึ่งความรื่นรมย์ต่อประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวนานาชาติที่ได้มีโอกาสแวะมามิวเซียมสยามตลอดช่วงเวลาของการจัดแสดงนิทรรศการ" นางสาวสุขมาล กล่าว

ทั้งนี้ การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย "Walls, Interrupted กำแพง ถูกขัดจังหวะ" โดยศิลปินชาวออสเตรีย เบียร์กิต กราชอปฟ์ จัดแสดงที่มิวเซียมสยามตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 10.00-18.00 น. (วันอังคาร-วันอาทิตย์) และ สามารถดูรายละเอียดนิทรรศการเพิ่มเติมได้ที่ www.birgitgraschopf.com.

ที่มา: มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยามมุ่งเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรม ไทย-ออสเตรีย เปิดนิทรรศการ Walls, Interrupted กำแพง ถูกขัดจังหวะ ถอดเรื่องราวสถานที่และสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ผ่านศิลปินชาวออสเตรีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด