คณะกรรมการและพนักงาน บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) ร่วมเตรียมความพร้อมก่อนการต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พุธ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๖:๔๓
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าตรวจสอบการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเยี่ยมชมกิจการ NTSC จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นำทีมโดย
คณะกรรมการและพนักงาน บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) ร่วมเตรียมความพร้อมก่อนการต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส - ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
คุณสุภาพ รัตนะเวสสุวรรณ - กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายแพทย์ภูกฤษ เวชโอสถศักดา - กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ดร. ศิริพรรณ วีระนันทาเวทย์ - กรรมการ / กรรมการอิสระ
ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล - กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ภก. ดร.สุรเดช เอกปัญญาสกุล - กรรมการ / กรรมการบริหาร
ดร.ชุตินันท์ สนั่นเสียง - กรรมการ / กรรมการบริหาร
คุณพีรดา กมลพัฒนะ - กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายยการเงินและบัญชี
คุณชนะ อยู่ฉ่ำ - กรรมการบริหาร / รองผู้อำนวยการสายส่งเสริมการขายและการตลาด
คุณอานนท์ นาคทรานันท์ กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) หรือ NTSC เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทในการเติบโตอย่างยั่งยืน ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจวัตถุเจือปนอาหารและเครื่องปรุงต่างๆ สำหรับคนและสัตว์ โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในครั้งนี้

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2562 - 2564) มีแนวโน้มเติบโตในเทรนด์ขาขึ้น บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 852.3 ล้านบาท 997.1 ล้านบาท และ 1,037.9 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 92.7 ล้านบาท 90.6 ล้านบาท และ 98.8 ล้านบาท ตามลำดับ จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารคนและอาหารสัตว์ โดยปรับกลยุทธ์การขาย มุ่งเน้นการทำตลาดในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง, สัตว์เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากขึ้น ควบคู่กลยุทธ์การบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ แม้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ขณะที่งวดครึ่งปีแรกของปี 2565 มีรายได้จากการขาย 525.3 ล้านบาท กำไรสุทธิ 44.7 ล้านบาท มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 23.2% อัตรากำไรสุทธิ 8.5% โดยวัตถุเจือปนในอาหารคน เป็นสัดส่วนรายได้หลัก สัดส่วน 87.9% วัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ สัดส่วน 12% ส่วนที่เหลือคือรายได้อื่นๆ

สอบถามข้อมูล, สินค้า และบริการต่าง ๆ ของบริษัท สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
เบอร์โทรศัพท์ 02 840 4373 / Line ID : @nutritionsc / Facebook : Nutritionsc / Email : [email protected]
www.nutritionsc.co.th

ที่มา: นิวทรีชั่น เอสซี

คณะกรรมการและพนักงาน บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) ร่วมเตรียมความพร้อมก่อนการต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด