บางจากฯ รับรางวัลถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

พฤหัส ๒๔ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๑:๐๑
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับมอบ 2 รางวัลความเป็นเลิศจาก Thailand Corporate Excellence Awards 2022 ได้แก่ รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence) และ รางวัลดีเด่นระดับ Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) ในพิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2022 ปีที่ 20 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรีคอลเล็คชั่น โฮเทล
บางจากฯ รับรางวัลถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

พิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2022 เป็นการเชิดชูองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการในสาขาต่าง ๆ รวม 9 สาขารางวัล เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบแก่องค์กรอื่นได้ศึกษาเรียนรู้และนำแนวทางไปพัฒนาบริหารจัดการองค์กรให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการในสาขาต่าง ๆ โดยผลการตัดสินรางวัลพิจารณาจากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทย ที่ร่วมกันคัดเลือกองค์กรจากผลการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา

ที่มา: บางจาก คอร์ปอเรชั่น

บางจากฯ รับรางวัลถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด