ม.กรุงเทพคว้า 8 รางวัลการันตีฝีมือและผลงานดีเด่นสสอท. ปี 2565

พฤหัส ๒๔ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๖:๔๐
ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (คนที่ 4 จากขวา) และทีมผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับ 8 รางวัลด้านงานวิจัย และบุคลากร จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารอุดมศึกษา 1
ม.กรุงเทพคว้า 8 รางวัลการันตีฝีมือและผลงานดีเด่นสสอท. ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด