สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช จัดสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศุกร์ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๐๙:๐๓
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจิตชญา อ่ำสาริกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ จำนวน 90 คน ประกอบด้วย เจ้าของสถานประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามมาตรา 24 และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26/4(2) ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช จัดสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช จัดสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด