ซีพี ออลล์ รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2022 ด้านทรัพยากรบุคคล

ศุกร์ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๖:๐๘
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2022 และรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2022 พร้อมด้วยรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2022 เพื่อมุ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซีพี ออลล์ รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2022 ด้านทรัพยากรบุคคล

โดยภายในงาน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบโล่รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2022 ประเภท Distinguished Award สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ให้กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่นเดลิเวอรี่ประเภท โดยมี นางสาวณัฐฐานิตา พิพัฒน์ธำรงกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เมื่อเร็วๆนี้

ที่มา: ซีพี ออลล์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด