วว. จับมือ AIST ประเทศญี่ปุ่น จัดงาน AIST - TISTR Mini Joint Symposium แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้งานวิจัยในธีมเทคโนโลยีเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ

ศุกร์ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๗:๒๒
นายสายันต์ ตันพานิช ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพานิชย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน AIST - TISTR Mini Joint Symposium ซึ่ง วว. ร่วมกับ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นในรูปแบบ Hybrid ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม กวท. วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้หัวข้องานวิจัยต่างๆ ในธีมเทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมี Prof. Dr. Yoshinori Ohmiya, Prime Senior Researcher, Biomedical Research Institute (BMRI), AIST เป็นผู้แทน AIST และผู้แทนจากบริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางมาร่วมงาน ณ วว. เทคโนธานี และนักวิจัย AIST บรรยายผ่านทาง Zoom meeting
วว. จับมือ AIST ประเทศญี่ปุ่น จัดงาน AIST - TISTR Mini Joint Symposium แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้งานวิจัยในธีมเทคโนโลยีเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ

นอกจากนี้บุคลากร วว. ได้ร่วมบรรยายในครั้งนี้ ได้แก่ ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) วว. บรรยายหัวข้อ TISTR showcase in Bio-Circular-Green (BCG) related projects ดร.กนกอร อัมพรายน์ นักวิจัยอาวุโส ศนก. บรรยายหัวข้อ Plant associated microorganism : TISTR perspective for sustainable green growth และดร.จิรเมธ อุฬารวิวัฒน์ นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) บรรยายหัวข้อ Bioactive compound of Boesenbergia rotunda roots extract in different parts of Thailand

โอกาสนี้ นางศิรินันท์ ทับทิมเทศน์ ผอ.ศนส พร้อมด้วย ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. เข้าร่วมงานและร่วมให้การต้อนรับด้วย

 

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. จับมือ AIST ประเทศญี่ปุ่น จัดงาน AIST - TISTR Mini Joint Symposium แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้งานวิจัยในธีมเทคโนโลยีเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด