SCB คว้า 12 รางวัลยอดเยี่ยมด้านลูกค้าบุคคล จากสถาบันชั้นนำด้านการเงินระดับโลก ตอกย้ำความโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางการเงินในทุกมิติ

จันทร์ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๔:๐๖
ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศความสำเร็จคว้า 12 รางวัลยอดเยี่ยมด้านลูกค้าบุคคลประจำปี 2565 จาก 6 สถาบันชั้นนำด้านการเงินระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการนำขีดความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเงินอันนำสมัย ผสานเข้ากับความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำที่มีความแข็งแกร่งในทุก Ecosystem เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการทางการเงินใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้ประกอบการยุคใหม่ได้อย่างตรงจุด พร้อมให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบความรับผิดชอบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
SCB คว้า 12 รางวัลยอดเยี่ยมด้านลูกค้าบุคคล จากสถาบันชั้นนำด้านการเงินระดับโลก ตอกย้ำความโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางการเงินในทุกมิติ

นายวิฑูรย์ พรสกุลวานิช รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Integrated Channels และรักษาการ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า "ธนาคารมุ่งมั่นปรับองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในบริบทของโลกยุคดิจิทัล ควบคู่กับการให้ความสนับสนุนช่วยเหลือลูกค้าและผู้ประกอบการรายย่อย (SSME) ในทุกสถานการณ์ ผ่านการนำขีดความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเงินอันนำสมัย ผสานความร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าและผู้ประกอบการรายย่อยยุคใหม่ในทุกมิติ นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบความรับผิดชอบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของธนาคารไทยพาณิชย์ ในการมุ่งมั่นเป็นธนาคารที่ดียิ่งขึ้น หรือ To Be A Better Bank จนทำให้ธนาคารสามารถคว้า 12 รางวัลอันทรงเกียรติด้านลูกค้าบุคคลประจำปี 2565 จาก 6 สถาบันชั้นนำด้านการเงินระดับโลกในครั้งนี้ได้อย่างภาคภูมิ โดยเราจะไม่หยุดยั้งในการคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเราต่อไป"

ซึ่งในปี 2565 กลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking สามารถคว้ารางวัลเกียรติยศธนาคารยอดเยี่ยมด้านธุรกิจลูกค้าบุคคล (Best Retail Bank) จำนวน 4 รางวัล ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน จากผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ อีก 8 รางวัล จากผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางการเงินที่โดดเด่นของธนาคาร อาทิ "สินเชื่อสีเขียว" ที่รวมทั้ง สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย (SSME) บัตรเดบิต "LET'S SCB Mastercard" บัตรเดบิตใบแรกของเมืองไทยที่ลูกค้าสามารถเลือกสิทธิประโยชน์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ได้ด้วยตนเอง และ "มณี โซเชียลคอมเมิร์ซ" ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์มืออาชีพบนแอปฯ แม่มณี

12 รางวัล ยอดเยี่ยมด้านลูกค้าบุคคลประจำปี 2565 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับประกอบไปด้วย

 • รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านธุรกิจลูกค้าบุคคล (Domestic Retail Bank of the Year - Thailand) จัดขึ้นโดยนิตยสาร Asian Banking and Finance ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
 • รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านธุรกิจลูกค้าบุคคล (Best Retail Bank - Thailand) จัดขึ้นโดย Retail Banker International เว็บไซต์ด้านการเงินการธนาคารระดับโลก ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
 • รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านธุรกิจลูกค้าบุคคล (Best Retail Bank - Thailand) จัดขึ้นโดย The Global Economics นิตยสารการเงินชั้นนำจากสหราชอาณาจักร
 • รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านธุรกิจลูกค้าบุคคล (Best Retail Bank) จัดขึ้นโดย World Economic Magazine นิตยสารการเงินและเศรษฐกิจชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา
 • รางวัลความเป็นเลิศด้านสินเชื่อสีเขียว (Best Loan Offering) จัดขึ้นโดย Retail Banker International เว็บไซต์ด้านการเงินการธนาคารระดับโลก
 • รางวัลสินเชื่อสีเขียวแห่งปี (Loan Offering of the Year) จัดขึ้นโดย The Digital Banker เว็บไซต์ด้านการเงินการธนาคารระดับโลก
 • รางวัล Best Debit Card Initiative จัดขึ้นโดย Retail Banker International เว็บไซต์ด้านการเงินการธนาคารระดับโลก
 • รางวัล Outstanding Digital CX - Bank Cards จัดขึ้นโดย The Digital Banker เว็บไซต์ด้านการเงินการธนาคารระดับโลก
 • รางวัล Best Retail Banking Product จัดขึ้นโดย World Economic Magazine นิตยสารการเงินและเศรษฐกิจชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา
 • รางวัล Digital Business Banking Initiative of the Year - Thailand จัดขึ้นโดยนิตยสาร Asian Banking and Finance
 • รางวัล Most Innovative Retail Bank จัดขึ้นโดย World Economic Magazine นิตยสารการเงินและเศรษฐกิจชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา
 • รางวัลนวัตกรรมโดดเด่น (Outstanding Innovations) จัดขึ้นโดย Global Finance นิตยสารการเงินการธนาคารชั้นนำของประเทศอังกฤษ

ที่มา: ธนาคารไทยพาณิชย์

SCB คว้า 12 รางวัลยอดเยี่ยมด้านลูกค้าบุคคล จากสถาบันชั้นนำด้านการเงินระดับโลก ตอกย้ำความโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางการเงินในทุกมิติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด