สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราชดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านตรอกแค

จันทร์ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๖:๔๔
สพร.๒๒ นครศรีธรรมราชดำเนินการฝึกอบรมภายใต้ผลผลิต/พัฒนาขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานตามโครงการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านตรอกแค ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราชดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านตรอกแค

ภายใต้โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นใยสังเคราะห์ ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65 ณ หอประชุมหมู่บ้าน ม.7 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหมด 20 คน

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราชดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านตรอกแค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด