ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้างฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดเสวนา "สัญญาศรีปทุม 2 - สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างมาตรฐานระดับสากล"

อังคาร ๒๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๐๙:๔๔
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Construction-Industrial Innovation & Management for Sustainable Development Research Center: CIMsus) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดเสวนา หัวข้อเรื่อง "สัญญาศรีปทุม 2 - สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างมาตรฐานระดับสากล"
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้างฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดเสวนา สัญญาศรีปทุม 2 - สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างมาตรฐานระดับสากล

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการเสวนา อาทิ ศ.ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค, คุณลิซ่า งานตระกูลพานิช, คุณกัมพล กิตติพงษ์พัฒนา, คุณชำนาญ พิเชษฐพันธ์ และคุณนิวัฒน์ ธัญปิตินันท์ ซึ่งมี ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน รองคณบดีคระวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ภายหลังจากการเปิดตัวสัญญาศรีปทุม 2 ไปเมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันปรับปรุงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดการเสวนาในครั้งนี้เพื่อเล่าถึง "เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาศรีปทุม 2" สัญญาจ้างเหมา ก่อสร้าง มาตรฐาน ฉบับศรีปทุม 2 ณ ห้อง CONVENTION ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้างฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดเสวนา สัญญาศรีปทุม 2 - สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างมาตรฐานระดับสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด