บางจากฯ คว้ารางวัล South East Asia MIKE Award ระดับ Gold Level ประจำปี 2565 สะท้อนการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

อังคาร ๒๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๔:๕๘
นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัล South East Asia MIKE Award ในระดับ Gold Level ประจำปี 2565 (ระดับสูงที่สุดและสูงขึ้นจากระดับ Silver Level ในปี 2564) สะท้อนการให้ความสำคัญในการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายในองค์กร นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความสำคัญกับบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างรอบด้าน ซึ่งรางวัล MIKE Award หรือ The Most Innovative Knowledge Enterprise เป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรที่มีการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ (Knowledge management) มาผลักดันยุทธศาสตร์สร้างบรรยากาศด้านนวัตกรรมขององค์กร โดยบางจากฯ เป็น 1 ใน 5 องค์กรที่ได้รับรางวัลในระดับสูงสุดในปีนี้
บางจากฯ คว้ารางวัล South East Asia MIKE Award ระดับ Gold Level ประจำปี 2565 สะท้อนการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

รางวัล Global MIKE Awards เป็นรางวัลระดับโลกที่มีมายาวนานกว่า 23 ปี เพื่อเฟ้นหาองค์กรชั้นนำทั่วโลกที่มีแนวปฏิบัติความเป็นเลิศ (Best Practice) มีความโดดเด่นด้านจัดการองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม ตัดสินโดยคณะกรรมการจากนานาประเทศ ภายใต้เกณฑ์การชี้วัดปัจจัยความยั่งยืน 8 ประการ ครอบคลุมด้าน 1. การสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม 2. ผู้นำองค์กร วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ 3. การตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการ และประสบการณ์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 4. การพัฒนาความร่วมมือ เครือข่าย ทั้งภายในและภายนอก 5. การปลูกฝังวัฒนธรรมนวัตกรรมองค์กร 6.การลงทุนและส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นต่าง ๆ ที่มีฐานจากองค์ความรู้ 7. การส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติด้านความรู้ และระบบการสร้างองค์ความรู้ ตลอดจน 8. การใช้พื้นที่สร้างสรรค์และเสมือนจริงเพื่อสร้างมูลค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำหรับรางวัลระดับชาติในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อปี 2563 อยู่ภายใต้การบริหารของสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IKI-SEA) โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่เป็นการยกระดับรางวัลจากระดับระเทศสู่ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ South East Asia MIKE Award

ที่มา: บางจาก คอร์ปอเรชั่น

บางจากฯ คว้ารางวัล South East Asia MIKE Award ระดับ Gold Level ประจำปี 2565 สะท้อนการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด