อิ่มบุญกับเซอร์เทนตี้ปี 10 เพื่อผู้ป่วยสูงอายุยากไร้

พุธ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๔:๐๐
 เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ (Certainty)  นำโดย คุณอภิศักดิ์ อัครพัฒนานุกูล (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณพรภัทร จิรเรืองปัญญา (ที่ 2จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 4 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องคุมการให้สารทางหลอดเลือด เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง เครื่องวัดความดันโลหิตและความอิ่มตัวของออกซิเจน เตียงไฟฟ้าผู้ป่วยแบบปรับระดับ พร้อมสมทบทุนช่วยเหลือค่ายาและค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยยากไร้ที่สูงอายุ รวมจำนวน 1 ล้านบาท พร้อมผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ จากโครงการ "อิ่มบุญกับเซอร์เทนตี้ ปี 10" เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุยากไร้ มูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยมี คุณพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ  เป็นผู้รับมอบ พร้อม คุณสินีนุช ขำดี และ คุณกรกมล เพชรจำรัส ร่วมถ่ายภาพ
อิ่มบุญกับเซอร์เทนตี้ปี 10 เพื่อผู้ป่วยสูงอายุยากไร้

ทั้งนี้ นายอภิศักดิ์ อัครพัฒนานุกูล กล่าวว่า  บริษัทฯได้จัดโครงการอิ่มบุญกับเซอร์เทนตี้ ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 10 เนื่องจากเล็งเห็นว่าจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการนี้ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ เช่น สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ งานวิจัย ซึ่งในช่วงเวลา 2-3 ปีหลังบริษัทฯ พบว่าหลายครอบครัวที่มีผู้สูงอายุจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิค่ารักษาพยาบาลได้ ทำให้ผู้สูงอายุขาดโอกาสในการรักษา บริษัทฯจึงเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุยากไร้ เพื่อให้เข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยหลังจากนี้เซอร์เทนตี้ ยังคงมีปณิธานแน่วแน่ที่จะดำเนินกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

  1. คุณสินีนุช ขำดี                                  ผู้ตรวจการพยาบาล งานการพยาบาลสนับสนุนการรักษา รพ.รามาธิบดี
  2. คุณพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ       ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ
  3. คุณอภิศักดิ์ อัครพัฒนานุกูล            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
  4. คุณพรภัทร จิรเรืองปัญญา               ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ. ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
  5. คุณกรกมล เพชรจำรัส                    ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

ที่มา: พีอาร์ สตอรี่

อิ่มบุญกับเซอร์เทนตี้ปี 10 เพื่อผู้ป่วยสูงอายุยากไร้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด