นักศึกษา ว.นานาชาติ SPU เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมการบิน กองทัพอากาศ

พุธ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๕:๐๒
ผศ.ดร.วสวัตติ์ สุติญญามณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ นำทีมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (SPUIC)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ในการเข้าศึกษาเรียนรู้และดูงานที่กองทัพอากาศ สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงนำไปต่อยอดทั้งในด้านการศึกษาและด้านอุตสาหกรรมการบินในอนาคต พร้อมการจำลองในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ บนเครื่องบินแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 รายวิชา Knowledge's for Aviation Industry สาขาวิชาธุรกิจการบิน(หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 40 คน เข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องบิน อีกทั้งยังได้จำลองการขับเครื่องบินจำลอง เป็นการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ภายใต้แนวทาง "เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง" เมื่อเร็วๆนี้
นักศึกษา ว.นานาชาติ SPU เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมการบิน กองทัพอากาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด