ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว จ. แพร่

พุธ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๖:๓๔
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย มอบผ้าห่มแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร จังหวัดแพร่ โดยมีเพทาย เพชรรัตน์ และกีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ และพนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมส่งมอบพร้อม พลโท ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว จ. แพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด