NPS ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน สนับสนุนถังพลาสติกจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

พฤหัส ๐๑ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๓:๕๐
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS ร่วมส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน สนับสนุนถังพลาสติกแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนที่ถูกวิธีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก๊าซมีเทนจากการเน่าเหม็นของขยะเปียกอย่างยั่งยืน
NPS ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน สนับสนุนถังพลาสติกจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด