Yuanta แสดงความยินดีกับ KJL ในโอกาสเข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก

พฤหัส ๐๑ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๔:๐๔
นายชาญศักดิ์ ธนเตชา (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานสายผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์ นายพายุพัด มหาผล (ที่ 3จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานสายธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมแสดงความยินดีกับ นายการุณย์ สุจิวโรดม (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท นายเกษมสันต์ สุจิวโรดม (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางกันยา สุจิวโรดม (ที่ 1 จากขวา) กรรมการ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) หรือ KJL ในพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ KJL เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Yuanta แสดงความยินดีกับ KJL ในโอกาสเข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด