"สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข" กลุ่ม STI เข้าพิธีรับมอบเกียรติบัตร ในฐานะวิศวกรอาสา โครงการคลินิกช่าง วสท. มากว่า 10 ปี

พฤหัส ๐๑ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๕:๕๑
นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข(ซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร พ่วงด้วย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (STH) และ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคลินิกช่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.) และร่วมเป็นวิศวกรอาสา มากว่า 10 ปี โดยมีวิศวกรอาสากว่า 60 คน หมุนเวียนมาร่วมให้คำแนะนำประชาชน และแก้ไขปัญหา ในการสร้างบ้าน อาคารต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อีกทั้งยังเป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร ในฐานะที่เป็นตัวแทนของบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) ผู้สนับสนุนโครงการอาสาของ วสท. โดยเสมอมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท.เป็นผู้มอบ
สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข กลุ่ม STI เข้าพิธีรับมอบเกียรติบัตร ในฐานะวิศวกรอาสา โครงการคลินิกช่าง วสท. มากว่า 10 ปี

โดยกลุ่ม STI ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสามาอย่างต่อเนื่องตลอดการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะการร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน สนันสนุนสมทบทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงโครงการจิตอาสาให้กับชุมชนรอบข้าง เพื่อสร้างการเติบโตของสังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับบริษัท ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ที่มา: ไออาร์ พลัส

สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข กลุ่ม STI เข้าพิธีรับมอบเกียรติบัตร ในฐานะวิศวกรอาสา โครงการคลินิกช่าง วสท. มากว่า 10 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด