ดานิลี่ ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างคุณค่าและการยอมรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม

พฤหัส ๐๑ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๖:๕๔
คุณกตัญญู โกมุทมาศ ตัวแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมตัวแทนช่างเชื่อมอุตสาหกรรมของบริษัท ดานิลี่ จำกัด เข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม มีช่างเชื่อมที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทั้งหมด จำนวน 73 คน โดยมีนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับช่างเชื่อมคุณภาพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC หลังผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแบบเทียบโอนประสบการณ์ หรือ RESK (Recognition of Existing Skills and Knowledge) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ที่จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง หรือ EN-TECH แหลมฉบัง เพื่อรับรองประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมฟลักคอร์ ช่างเชื่อมทิก ผู้ชำนาญการเชื่อมเหล็กกล้า และนักเทคโนโลยีการเชื่อมอุตสาหกรรม โดยมีนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ
ดานิลี่ ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างคุณค่าและการยอมรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอาชีพให้ได้รับการยอมรับต้องทำควบคู่ไปด้วย สคช. จึงได้เข้ามาให้การรับรองประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคุณวุฒิของประเทศไทยที่สามารถเทียบเคียงคุณวุฒิทางการศึกษาได้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นการดำเนินงานตามแนวทางที่สากลให้การยอมรับ และอยากให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อในอนาคตทรัพยากรมนุษย์ กำลังแรงงานของไทยจะสามารถก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน สร้างรายได้ได้เร็วขึ้น และสามารถกลับเข้าสู่โลกการศึกษาได้เมื่อต้องการ"ช่างเชื่อม หรืออาชีพอื่นๆ ที่ประสบปัญหาถูกปฏิเสธรับเข้าทำงานเนื่องจากไม่มีใบรับรองในการประกอบอาชีพ จนทำให้เกิดปัญหาของการปลอมวุฒิขึ้นมา การรับรองความรู้ ความสามารถ ด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพที่เทียบได้กับคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับต่างๆ จะเป็นทางออกสำหรับปัญหานี้ และเป็นเครื่องการันตีกำลังแรงงานคุณภาพที่จะส่งเสริมให้พวกเขามีรายได้ที่สูงขึ้นต่อไป" นางสาววรชนาธิป กล่าว

ทั้งนี้ สามารถการันตีได้ว่าช่างเชื่อมมืออาชีพ บริษัท ดานิลี่ ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานในการทำงานระดับสากล ขอแสดงความยินดีและชื่มชมพนักงานที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)

ที่มา: ดานิลี่

ดานิลี่ ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างคุณค่าและการยอมรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด