พาไป! ส่องการเรียนรู้ IOT นักศึกษาปี1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ SPU

ศุกร์ ๐๒ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๐๙:๕๕
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ SPU IoT STARTER KIT โดยมี อาจารย์นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้พร้อมกับให้โจทย์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำหรับทำการแข่งขันด้าน IoT ด้วยการนำบอร์ด SPU IoT STARTER KIT อ่านค่าจาก Sensor แสดงข้อมูลที่บน Web app และ Smart Phone รวมถึงการควบคุมอุปกรณ์บนบอร์ดผ่าน Cloud  platform ทีมไหนที่ทำสำเร็จก่อนจะเป็นผู้ชนะไป....แค่เทอม 1 ก็สร้างผลงานนวัตกรรมเจ๋งๆได้แล้วว สุดยอดดด! ซึ่งภายหลังการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบรางวัลแก่ทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศจากการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
พาไป! ส่องการเรียนรู้ IOT นักศึกษาปี1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ SPU
พาไป! ส่องการเรียนรู้ IOT นักศึกษาปี1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ SPU

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด