บริหารธุรกิจ SPU จับมือ TQM ถ่ายทอดความรู้ "ถอดรหัสความคิด บริหารความเสี่ยงด้วยประกันภัย พ.ร.บ."

ศุกร์ ๐๒ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๐:๐๒
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด โดย ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้บริหาร TQM  คุณปัทมา อัศวขจรสกุล รองประธานบริหารสายงานทรัพยากรบุคคล ,ผศ.ดร.ชาคริต  ประเสริฐช่วง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับการปฎิบัติการตามหลักเกณฑ์ และคุณภาพงานทรัพยากรบุคคล ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับการถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ "ถอดรหัสความคิด บริหารความเสี่ยงด้วยประกันภัย พ.ร.บ." ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัย คุณนรเทพ  ภานุทัต ผู้อำนวยการฝึกอบรมและพัฒนากลยุทธ์องค์กร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ให้เกียรติมาบรรยาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา เป็นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในด้านการเห็นความสำคัญของการมีประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) และทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ลดความเสี่ยง และสามารถตอบแทนสังคมในการให้ความรู้กับคนใกล้ชิด และประชาชนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัดที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรในชุมชนผ่านกิจกรรมให้ความรู้ในด้านตอบแทนสังคมกับชุมชน ณ ห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา
บริหารธุรกิจ SPU จับมือ TQM ถ่ายทอดความรู้ ถอดรหัสความคิด บริหารความเสี่ยงด้วยประกันภัย พ.ร.บ.
บริหารธุรกิจ SPU จับมือ TQM ถ่ายทอดความรู้ ถอดรหัสความคิด บริหารความเสี่ยงด้วยประกันภัย พ.ร.บ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด