นศ.วิทยาลัยการบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม ฝึกการค้นหาช่วยชีวิตและการฝึกยังชีพ ครั้งที่ 4

อังคาร ๐๖ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๒:๐๓
เก็บตกมาฝาก!! สำหรับกิจกรรมของเหล่านักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ลงฝึกอบรมภาคสนามในการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย อาจารย์พิสุทธิ์ รัตนแสนวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ "การค้นหาช่วยชีวิตและการฝึกยังชีพ" ครั้งที่ 4 เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการค้นหาช่วยชีวิตและการฝึกการยังชีพ ฝึกภาวะผู้นำด้านความปลอดภัย ฝึกการทำงานเป็นทีมและความสามัคคี ณ โรงเรียนการบิน กำแพงแสน จ.นครปฐม
นศ.วิทยาลัยการบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม ฝึกการค้นหาช่วยชีวิตและการฝึกยังชีพ ครั้งที่ 4
นศ.วิทยาลัยการบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม ฝึกการค้นหาช่วยชีวิตและการฝึกยังชีพ ครั้งที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด