MTW เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

อังคาร ๐๖ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๕:๐๔
แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย กฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เมคทูวิน โฮลดิ้ง ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. เมคทูวิน โฮลดิ้ง ผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยมีบริษัทย่อย เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี ผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 970.56 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "MTW"
MTW เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด