UBA เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

พุธ ๐๗ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๖:๔๑
แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย สมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดการน้ำ เดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,020 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "UBA"
UBA เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด