ส่องการเรียนรู้เด็กอินเตอร์ ธุรกิจการบิน ม.ศรีปทุม ในรายวิชา Inflight service กับภารกิจ SPUIAB LOVE AT FIRST JUMP

พฤหัส ๐๘ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๕:๔๙
อาจารย์กาญจนา แฮนนอน รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) จัดกิจกรรมการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สำหรับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา Inflight service ด้วยการเข้าศึกษาเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จริง นอกห้องเรียน ที่ Air Asia Academy ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือของสายการบิน Air Asia โดยเรียนรู้การอพยพผู้โดยสารในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินทั้งบนบก และในน้ำ (Ditching) รวมทั้งการดับเพลิงในห้องโดยสาร ซึ่งนักศึกษาได้รับทั้งความรู้และความตื่นเต้น กับกิจกรรมสนุกสนานที่ทำให้เข้าใจบทเรียนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
ส่องการเรียนรู้เด็กอินเตอร์ ธุรกิจการบิน ม.ศรีปทุม ในรายวิชา Inflight service กับภารกิจ SPUIAB LOVE AT FIRST JUMP
ส่องการเรียนรู้เด็กอินเตอร์ ธุรกิจการบิน ม.ศรีปทุม ในรายวิชา Inflight service กับภารกิจ SPUIAB LOVE AT FIRST JUMP

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด