"มูลนิธิดำรงชัยธรรม" เปิดรับสมัครนักเรียนทุน โครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต" รุ่นที่ 22/2566

อังคาร ๒๐ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๕:๕๑
ตลอดระยะเวลากว่า 24 ปี ที่ มูลนิธิดำรงชัยธรรม มอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทยเข้าถึงการศึกษาแบบครบวงจร ในโครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต" ตามเจตนารมณ์ คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิและผู้ก่อตั้ง ที่ว่า ไม่ใช่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี คือ การให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรตามศักยภาพสูงสุดจนจบปริญญาตรี แก่เยาวชนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้ จะครอบคลุมในทุกส่วนที่มีความจำเป็น ต่อการศึกษา และการดำรงชีพ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก เป็นต้น โดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น เพียงมุ่งหวังว่าบัณฑิตทุนทุกคน ประสบความสำเร็จทางการศึกษา ประกอบอาชีพที่สุจริตมั่นคง และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือ ผู้อื่น สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนต่อไปได้ ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ผลิตบัณฑิตคุณภาพจากหลากหลายสถาบันการศึกษาชั้นนำ เพื่อนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่กลับไปพัฒนาบ้านเกิด ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผ่านหลากหลายสหวิชาชีพ อาทิ แพทย์, นักวิชาการ, นักวิทยาศาสตร์, นักกฎหมาย, วิศวกร และนักพัฒนาสังคม ฯลฯ
มูลนิธิดำรงชัยธรรม เปิดรับสมัครนักเรียนทุน โครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566

โครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต" เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3 (ปวช.3) อายุไม่เกิน 21 ปี เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน รุ่นที่ 22/2566 ของโครงการ จำนวน 20 ทุน โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 3.00 ความประพฤติดี มีความสามารถ หรือผลงานในการส่งเสริมช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคม

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ Website: www.damrongchaitham.com, Facebook: มูลนิธิดำรงชัยธรรม หรือโทร 02 - 669 - 9711, 02 - 669 - 9615 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566

ที่มา: จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

มูลนิธิดำรงชัยธรรม เปิดรับสมัครนักเรียนทุน โครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด