วธ.เผย 34 โครงการสุดเจ๋ง ได้รับงบหนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยรวมกว่า 4 ล้าน ส่งเสริมองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพิ่มมูลค่างานสร้างสรรค์จากท้องถิ่นสู่นานาชาติ

พุธ ๒๑ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๗:๓๐
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าว ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2566 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ ศิลปินและสื่อมวลชนเข้าร่วม
วธ.เผย 34 โครงการสุดเจ๋ง ได้รับงบหนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยรวมกว่า 4 ล้าน ส่งเสริมองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพิ่มมูลค่างานสร้างสรรค์จากท้องถิ่นสู่นานาชาติ

นายอิทธิพล กล่าวว่า "รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายขับเคลื่อน Soft Power ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรม 5F อาหารไทย (Food) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) มวยไทย (Fighting) และเทศกาลประเพณี (Festival) ให้ครอบคลุมในทุกมิติทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) มีนโยบายสร้างเสริมภูมิปัญญาทางศิลปะร่วมสมัย และเพิ่มพูนคุณค่าให้แก่สังคมในระดับท้องถิ่นสู่ระดับนานาชาติ  ซึ่งจากการจัดตั้ง "กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย" ขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551 โดยภาพรวมนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 - 2565  ได้ให้การส่งเสริมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขาทั้งสิ้น 128 โครงการ รวมกว่า 39 ล้านบาท"  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า "สำหรับในปี 2566 สศร. มีผู้สนใจยื่นขอรับทุน 257 โครงการ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาคัดเลือกตามแนวทางเน้นงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างเครือข่าย และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่ระดับนานาชาติ ผลปรากฎว่ามีผู้ได้รับทุน 34 โครงการ รวมเป็นเงิน 4,100,000 บาท อาทิ ประติมากรรมชุมชนจากเหล็กใต้น้ำ : ประวัติศาสตร์เมือง ระบบนิเวศน์แม่น้ำ และแม่เหล็ก ของนางสาวธารินี รัตนเสถียร ,ค่ายพัฒนาศักยภาพทางศิลปะเยาวชนผู้มีความสามารถ พิเศษด้านทัศนศิลป์ ของนายสังคม ทองมี ,สัปดาห์ศิลปะแห่งเมืองหัวหิน ประจำปี 2566 ของบ้านศิลปินหัวหิน ,เทศกาลน่าน ของมูลนิธิน่าน ศึกษา, ศิลปะสัญจร เพื่อการให้และมีส่วนร่วมเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจิตรกรไทยและนีโอล้านนา การแสดงฟ้อนล้านนาร่วมสมัย เพื่อจัดแสดงใน MOVE 2023-International World Dance Day UNESCO Online Festival ประเทศมาเลเซีย ของนายรณรงค์ คำผา เป็นต้น และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย ผ่านกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โดยสามารถบริจาคด้วยตนเอง โดนผ่านธนาคาร ธนาคารกรุงไทย 'กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย' เลขที่บัญชี 178-6-00685-5 หรือ เช็คสั่งจ่ายในนามกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางเพจ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2093754 ทั้งนี้ นอกจากนี้ สศร. ได้เปิดโอกาสให้ศิลปิน ศิลปาธร ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพศิลปะ สมัครขอรับการสนับสนุนได้จากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีกด้วย ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocac.go.th หรือลิงก์ https://bit.ly/3XxKmxI

ที่มา: กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วธ.เผย 34 โครงการสุดเจ๋ง ได้รับงบหนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยรวมกว่า 4 ล้าน ส่งเสริมองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพิ่มมูลค่างานสร้างสรรค์จากท้องถิ่นสู่นานาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด