KTMS เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

ศุกร์ ๒๓ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๑:๔๒
แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย กาญจนา พงษ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เคที เมดิคอล เซอร์วิส ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. เคที เมดิคอล เซอร์วิส ผู้ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบครบวงจร ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 930 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "KTMS"
KTMS เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด