ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับรางวัล European Award for Best Practices 2022

ศุกร์ ๒๓ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๔:๓๑
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับรางวัล "European Award for Best Practices 2022" จากสถาบัน European Society for Quality Research (ESQR) ซึ่งเป็นองค์กรสำรวจวิจัยด้านคุณภาพ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่นด้านปฏิบัติการในการบริหารคุณภาพ สะท้อนถึงการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากล ทั้งการเป็นแหล่งระดมทุนสำหรับผู้ประกอบการทุกขนาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลงทุนที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุน การขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุน การดำเนินงานภายในและส่งเสริมให้ผู้ร่วมตลาดทุนตระหนักถึงความสำคัญด้าน ESG ตามวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone"
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับรางวัล European Award for Best Practices 2022

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่สอง จาก ESQR โดยในปี 2564 ได้รับ "รางวัล ESQR's Quality Achievements Award 2021" ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเชิงคุณภาพ

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด