ม.ขอนแก่น จับมือ เอกชน ลุยโครงการ "ออริจิ้น-ขอนแก่น วัลเลย์" ปั้นคนรุ่นใหม่ศักยภาพสูง ดันขอนแก่น สู่ Hub of Talents ของประเทศ

อังคาร ๐๓ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๑:๓๔
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม ในการนี้มี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ม.ขอนแก่น จับมือ เอกชน ลุยโครงการ ออริจิ้น-ขอนแก่น วัลเลย์ ปั้นคนรุ่นใหม่ศักยภาพสูง ดันขอนแก่น สู่ Hub of Talents ของประเทศ

การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ดำเนินโครงการออริจิ้น-ขอนแก่น วัลเลย์ (Origin Khon Kaen Valley) โดยมุ่งเน้น การร่วมออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกับสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้บัณฑิตหรือนักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามความต้องการขององค์กรและตลาดแรงงาน พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสเข้าฝึกงาน สนับสนุนโอกาสในการทำงาน กับบริษัทในเครือออริจิ้น และยกระดับทักษะความสามารถของกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและตลาดแรงงาน เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นก้าวไปสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางแรงงานศักยภาพสูง Hub of Talents ของประเทศไทย

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ภาคธุรกิจ และจากภาคธุรกิจสู่มหาวิทยาลัย ร่วมกันบ่มเพาะนักศึกษา รวมถึงบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทำธุรกิจสตาร์ทอัพ ภายใต้การดำเนินโครงการ Origin khon kaen Valley ที่คล้ายคลึงกับ ซิลิคอนวัลเลย์ของสหรัฐอเมริกา (แหล่งผลิตและบ่มเพาะนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก) โดยรวบรวมคณะกลุ่มเป้าหมาย อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะสถาปัตยกรรม นำร่องหลักสูตรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยที่จะสามารถส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ฝึกทักษะประสบการณ์จาก คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ระดับหมื่นล้าน การบันทึกความร่วมมือนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้กับเจ้าของสถานประกอบการในพื้นที่จริง และต่อยอดผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นกลายเป็น hub of talent แหล่งบ่มเพาะแรงงานศักยภาพสูงของประเทศ ที่สามารถมีศักยภาพแข่งขันในระดับโลกได้ในที่สุด

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ประเทศจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งได้นั้น ต้องอาศัยกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการช่วยขับเคลื่อน การติดอาวุธและเสริมสร้างศักยภาพให้กับคนกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทจึงเดินหน้าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และโครงการออริจิ้น-ขอนแก่น วัลเลย์ ก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญที่บริษัทมีความภาคภูมิใจ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ มข.ในการร่วมสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาสในด้านต่างๆ ให้กับคนรุ่นใหม่ ที่ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ที่มา: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด