ธ.ทิสโก้จัดหนักรับปีกระต่าย ออกโปร "เงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ย 2% ต่อปี"

อังคาร ๐๓ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๑:๕๗
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ประเดิมปีกระต่าย จัดหนักประกาศดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี วงเงินฝาก 1 ล้านบาท เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีกองทุนรวมกับธนาคารทิสโก้
ธ.ทิสโก้จัดหนักรับปีกระต่าย ออกโปร เงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ย 2% ต่อปี

เจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ลูกค้า 1 ราย ฝากได้รายการเดียวเป็นเงิน 1 ล้านบาท รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ที่มา: ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด