"ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)" เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5 ปี ที่ 3.20% ต่อปี และ 10 ปี ที่ 4.00% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 26 - 27 และ 30 ม.ค. 66

จันทร์ ๐๙ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๓:๓๘
"ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)" หรือ CPFTH กำหนดอัตราดอกเบี้ยต่อปี สำหรับหุ้นกู้อายุ 5 ปี ที่ 3.20% และอายุ 10 ปี ที่ 4.00% พร้อมเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 26 - 27 และ 30 มกราคม 2566 โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรและหุ้นกู้ที่ระดับ "A+" จากทริสเรทติ้ง หุ้นกู้จัดจำหน่ายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่ง ทั้งช่องทางสาขาและออนไลน์ โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนที่เชื่อมั่นในความแข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตของบริษัท
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5 ปี ที่ 3.20% ต่อปี และ 10 ปี ที่ 4.00% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 26 - 27 และ 30 ม.ค. 66

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CPFTH บริษัทย่อยของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้ง 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ระหว่างวันที่ 26 - 27 และ 30 มกราคม 2566 ผ่านธนาคารชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทั้งช่องทางสาขาและออนไลน์ รวมถึงช่องทาง TrueMoney Wallet

ธนาคารผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ เชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ของ CPFTH จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้นลงทุนในปี 2566 นี้ และน่าจะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากความมั่นคงและศักยภาพในการเติบโตของบริษัท โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ที่ระดับ "A+" จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 สะท้อนถึงการเป็นบริษัทที่มีความสำคัญในด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่ม CPF ซึ่งมีเป้าหมายในการเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะมุ่งสู่การเป็น "ครัวของโลก" อย่างครบวงจร

สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท โดยจะเสนอขายในระหว่างวันที่ 26 - 27 และ 30 มกราคม 2566 ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next หรือ ผ่าน Money Connect by Krungthai (https://moneyconnect.krungthai.com/)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-777-6784
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอป CIMB Thai Digital Banking

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรายใหญ่ยังสามารถจองซื้อหุ้นกู้ของ CPFTH ทั้ง 2 รุ่นได้ทางแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท ดาวน์โหลดแอปฯ ได้ที่ App Store และ Play Store ดูรายละเอียดและวิธีการสมัครแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท และวิธีการจองซื้อได้ที่ www.truemoney.com สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1240 กด 6

*ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่มา: ธนาคารไทยพาณิชย์

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5 ปี ที่ 3.20% ต่อปี และ 10 ปี ที่ 4.00% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 26 - 27 และ 30 ม.ค. 66

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด