ไลน์ ทรานสปอร์ต ร่วมส่งกำลังใจ "วันคนพิการสากล 2566"

พฤหัส ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๑:๓๔
นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ธุรกิจขนส่งทางบกในกลุ่มเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ส่งมอบของรางวัล เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มคนพิการ ในกิจกรรม "วันคนพิการสากล ประจำปี 2566" โดยส่งมอบฯ ให้กับผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีการจัดกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ณ วัดกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ไลน์ ทรานสปอร์ต ร่วมส่งกำลังใจ วันคนพิการสากล 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด