วว.ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัด เยี่ยมคารวะเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566

อังคาร ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๔:๓๐
ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัด ประกอบด้วย น.อ.วิถีชัย แสงโทโพธิ์ ผช.กรรมการผู้จัดการ น.ท.ดิศฐ์ภณ มาภัธ ผอ.ฝ่ายวิศวกรรม น.ท.อัครชัย สละชีพ และน.ต.เสกสรรค์ ชายขุนทด เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566
วว.ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัด เยี่ยมคารวะเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566

โดยมี ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม นายนารถพล บัวอำไพ ผอ.ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย ดร.พรศักดิ์ ทัศนราพันธ์ ผอ.ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมรรถนะและความปลอดภัย และ ว่าที่ ร.ต. สุเทพ จอยเอกา ร่วมต้อนรับ ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม กวท. วว.เทคโนธานี ทั้งนี้ วว. โดยห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย ศพว. เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบของภาครัฐ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบิน อวกาศ และการป้องกันประเทศ (AS9100D ) มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการผลักดัน ขับเคลื่อน อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ของประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ รวมทั้งกระตุ้นความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการประกอบธุรกิจด้านการบินและอวกาศ

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด