ม.รามฯ บวงสรวงพ่อขุนฯ ในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พุธ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ๐๙:๔๑
มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาส "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี โดยมีนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และมีผู้แทนส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566
ม.รามฯ บวงสรวงพ่อขุนฯ ในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด