SAF เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

พฤหัส ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๑:๒๖
แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย มงคล พฤกษ์วัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร พิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล ผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าเกรดพิเศษ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ในวันที่ 19 มกราคม 2566 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 579 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "SAF"
SAF เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด