'PROEN' ควัก 95 ล้านบาท เข้าลงทุนใน Gateway Service เสริมแกร่งธุรกิจ Internet Data Center สอดคล้องการเติบโตอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวไทย

ศุกร์ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๐:๓๕
บอร์ด PROEN อนุมัติให้เข้าลงทุน "บริษัท เกตเวย์ เซอร์วิส จำกัด ("GW")" ผู้บริการให้การคัดกรอง และตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า (Pre-Approved) สำหรับ 18 ประเทศ 1 เขตเศรษฐกิจ พร้อมทั้งการชำระค่าธรรมเนียม (Payment) ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ยื่นขอรับการตรวจลงตราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Visa On Arrival: E-VOA) โดยซื้อหุ้นจำนวน 1,172,840 หุ้น คิดเป็น 19% ในอัตราหุ้นละ 81 บาท มูลค่ารวม 95 ล้านบาท คาดธุรกรรมแล้วเสร็จในไตรมาส 1/66 ฟากซีอีโอ "กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม" ระบุการลงทุนในครั้งนี้เป็นการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลาย เป็นธุรกิจที่มีรายได้ประจำมีกระแสเงินสดเข้าทุกวัน สอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทย จากการให้บริการ E-VOA เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคึกคัก หลังจีนเปิดประเทศ รวมทั้งสามารถต่อยอดธุรกิจ Internet Data Center สนับสนุนอนาคตเติบโตอย่างยั่งยืนที่มั่นคง
'PROEN' ควัก 95 ล้านบาท เข้าลงทุนใน Gateway Service เสริมแกร่งธุรกิจ Internet Data Center สอดคล้องการเติบโตอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวไทย

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เกตเวย์ เซอร์วิส จำกัด ("GW") จำนวน 1,172,840 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 19% ของทุนจดทะเบียนของ GW ในอัตราหุ้นละ 81 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95 ล้านบาท โดยคาดว่าจะดำเนินการเข้าลงทุนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/66

ทั้งนี้บริษัท เกตเวย์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจบริการให้การคัดกรอง และตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า (Pre-Approved) สำหรับ 18 ประเทศ 1 เขตเศรษฐกิจ พร้อมทั้งการชำระค่าธรรมเนียม (Payment) ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ยื่นขอรับการตรวจลงตราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Visa On Arrival: E-VOA)

"การลงทุนในครั้งนี้เพื่อเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น (Diversify) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มองเห็นศักยภาพการเติบโต บริการตรวจสอบเอกสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถต่อยอดกับฐานธุรกิจเดิม Internet Data Center ที่มีรายได้ลักษณะประจำ (Recurring income) สอดคล้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยที่คาดว่า ในปี 2566 นักท่องเที่ยวอาจจะมากถึง 20 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น พร้อมกับได้เตรียมกลยุทธ์เพื่อพัฒนา Platform การให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการที่ประเทศจีนเปิดประเทศ และมีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาประเทศไทยอย่างคึกคัก ขณะเดียวกันยังเป็นการลงทุนที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการในส่วนของ Internet Data Center รวมถึงได้ศึกษาการทำธุรกิจให้บริการ E-VOA นำมาพัฒนาต่อธุรกิจได้ต่อไป ช่วยผลักดันให้อนาคตมีการเติบโตได้อย่างมั่นคง" นายกิตติพันธ์กล่าวในที่สุด

ที่มา: โปรเอ็น คอร์ป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด