รพ.นวเวช ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ SMART WORK & Smart Health

ศุกร์ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๑:๐๑
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลนวเวช จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ SMART WORK & Smart Health ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในแนวคิดที่ว่าสุขภาพดีสร้างได้ โดยกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "เช็คด่วน....อย่าปล่อยให้ดวงตาของคุณต้องเครียด" ซึ่งได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงปนียา ตปนียางกูร แพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยาต้อหิน และกระจกตา ศูนย์ตา โรงพยาบาลนวเวช และ Work Shop สาธิต การนวด การทำความสะอาดเปลือกตา (Eyelid Spa) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น อาทิเช่น การตรวจสุขภาพตาทั่วไป การตรวจสุขภาพสายตาอาชีวอนามัย การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก และการตรวจสุขภาพสมรรถภาพกล้ามเนื้อ แขน ขา หลัง โดยนักกายภาพบำบัด ซึ่งได้รับความสนใจและมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
รพ.นวเวช ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ SMART WORK Smart Health
รพ.นวเวช ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ SMART WORK Smart Health

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด