ม.รามคำแหง มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในงานวันพ่อขุนฯ

ศุกร์ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๑:๓๙
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้แก่ นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม อดีตประธานศาลฎีกา ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ และนายวัชร จารุอริยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บจก.วสี และบจก.ในเครือรับงานออกแบบ และก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ โดยมีนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้มอบรางวัลในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ม.รามคำแหง มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในงานวันพ่อขุนฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด