NT เตรียม spin off ธุรกิจ ควบคู่ขับเคลื่อนดิจิทัลทรานสฟอร์มภาครัฐ

จันทร์ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๗:๒๐
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เผยบริการดิจิทัลแนวโน้มสดใสโดยบริการบิ๊กดาต้ามาแรงเติบโตเกิน 100% เล็งวางกลยุทธ์ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เตรียม spin off เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ รองรับการเติบโตของตลาดและการลงทุนของธุรกิจต่างชาติในไทย ตั้งเป้าหมายระยะยาวปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นองค์กรเทคโนโลยี (Tech Company) หนุนภาครัฐนำประเทศไทยสู่ดิจิทัลฮับอาเซียน
NT เตรียม spin off ธุรกิจ ควบคู่ขับเคลื่อนดิจิทัลทรานสฟอร์มภาครัฐ

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) เปิดเผย เกี่ยวกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2566 ซึ่งเน้นการต่อยอดกลุ่มธุรกิจดิจิทัล ว่า NT ได้พัฒนาธุรกิจบริการดิจิทัลอย่างต่อเนื่องในทั้งสององค์กรตั้งแต่ก่อนการควบรวม โดยมีเป้าหมายเปลี่ยนผ่านจากองค์กรที่เน้นโครงข่ายโทรคมนาคมไปสู่องค์กรด้านเทคโนโลยีหรือ Tech Company ซึ่งมีแนวโน้มในทางที่ดี โดยในปีที่ผ่านมากลุ่มบริการดิจิทัลสร้างรายได้ รวม 3,902 ล้านบาท จากธุรกิจ Digital Solution , IDC (Internet Data Center) และบริการ Cloud ทั้งยังมีความโดดเด่นจากการเติบโตของบริการ Big Data เกิน 100% และ IT Security ที่เติบโต 26 % ซึ่งจากความสามารถทำกำไรของธุรกิจบริการและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลดังกล่าว ปีนี้ NT จึงเตรียม spin off ธุรกิจกลุ่มบริการดิจิทัล 1-2 บริษัท ด้าน Cloud และ IT Security เพื่อการดำเนินธุรกิจที่แข่งขันได้อย่างอิสระและสร้างผลกำไรมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิม

ทั้งนี้ นอกจากการแข่งขันทางธุรกิจ NT ยังมุ่งเน้นเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อน Digital Transformation ภาครัฐ ด้วยการสนับสนุนบริการดิจิทัลครบวงจรให้กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งระดับโครงสร้างพื้นฐาน Data Center, Cloud และบริการ Digital Solution

เพื่อผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงสร้างระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ให้บริการหน่วยงานภาครัฐในการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลบนคลาวด์เพื่อสนับสนุนการบริการประชาชนด้วยเซิร์ฟเวอร์เสมือนกว่า 36,000 VM ซึ่งมีความต้องการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐเป็นจำนวนมาก โดย NT ได้ร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ระดับโลกต่อยอดบริการ GDCC รองรับความต้องการของภาครัฐครบวงจรพร้อมความปลอดภัยด้านไอทีโดยบริการ Cyfence รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มกลางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องสำหรับหน่วยงานภาครัฐใช้งานร่วมกัน เพื่อขยายบริการดิจิทัลภาครัฐและบริการอัจฉริยะต่างๆ เข้าถึงประชาชน เช่น Smart school, Smart Tourist, Smart Health ผ่านโครงข่ายพื้นฐานของ NT ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

ทั้งนี้ NT ตั้งเป้าดึงลูกค้าภาครัฐมาใช้บริการกลางด้านโครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลของ NT ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพด้านดิจิทัลที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ขณะที่ลดภาระด้านการดูแลระบบและช่วยลดงบประมาณรัฐ เช่น ระบบคลาวด์กลาง GDCC ที่ช่วยประหยัดงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของหน่วยงานรัฐได้มากกว่า 50 %

สำหรับแผนในการรุกตลาดคลาวด์ NT ยังมุ่งเน้นขยายฐานธุรกิจรองรับความต้องการของภาครัฐที่เติบโตขึ้นทุกปี โดยเน้นร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ที่เป็นผู้ให้บริการต่างประเทศในการขยายเซอร์วิสด้านคลาวด์ นอกจากนี้ ในส่วนของระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้กับลูกค้า NT ได้ร่วมมือกับ Vendor Security ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยในการทำ Security Solution รวมถึงมีศูนย์ Security Operation Center ช่วยดูแลเรื่องระบบความปลอดภัยของข้อมูลให้กับลูกค้า พร้อมตั้งเป้าในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นดิจิทัลฮับแหล่งที่ 2 ของอาเซียน ทั้งนี้ มองว่าในอนาคตบริการ NT Data Center มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีผู้ให้บริการต่างชาติเข้ามาลงทุนประเทศ โดย NT มีความพร้อมในการร่วมมือกับกลุ่มพาร์ตเนอร์เพื่อขยายการให้บริการต่อไป

ที่มา: โทรคมนาคมแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด