สุราษฎร์ธานีพัฒนาทักษะแรงงานรองรับท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

อังคาร ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๓:๓๐
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสาขาการประกอบอาหารไทยประยุกต์ (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) ให้แก่ผู้สนใจสาขาละ 20 คน เพื่อเพิ่มทักษะแรงงานรองรับท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจให้มีมูลค่าสูง สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทั้งนี้เพื่อช่วยกันผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตและขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับผู้สนใจที่จะฝึกอบรมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 086 475 7881
สุราษฎร์ธานีพัฒนาทักษะแรงงานรองรับท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด