สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หลักสูตร การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ

อังคาร ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๖:๔๔
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หลักสูตร การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ จำนวน 30 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 22 คน ในระหว่างวันที่ 23 -27 มกราคม 2566 ณ สำนักงานเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน 501 หมู่ที่ 8 ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หลักสูตร การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด