NT ยกระดับบริการทุกจุดสัมผัส กำหนดมาตรฐานชัดพร้อมรองรับลูกค้าทุกกลุ่ม

พุธ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๓:๒๔
NT ติวเข้มมาตรฐานบริการทุกจุด มุ่งเป้ายกระดับการให้บริการลูกค้าครอบคลุมทุกจุดสัมผัส (Touch Point) เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
NT ยกระดับบริการทุกจุดสัมผัส กำหนดมาตรฐานชัดพร้อมรองรับลูกค้าทุกกลุ่ม

นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยเกี่ยวกับการพัฒนาการบริการลูกค้าของ NT ว่าคณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการอย่างจริงจัง เพื่อให้ NT สามารถดำเนินภารกิจในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการให้บริการลูกค้าที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการตามที่กำหนด ครอบคลุมทุกจุดสัมผัสบริการ (Touch Point) อาทิ การซื้อสินค้า ติดต่อใช้บริการ ชำระค่าบริการ สอบถามข้อมูล ตลอดจนรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ฯลฯ

ทั้ง NT ได้ออกแบบมาตรฐานการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้คำนึงถึงเส้นทางการใช้บริการของลูกค้า ในแต่ละจุดเป็นสำคัญ เนื่องจากลูกค้าแต่ละกลุ่มทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีความต้องการในการใช้บริการที่แตกต่างกัน เช่น การให้บริการออนไลน์ กำหนดระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 30 นาที, การให้บริการ NT Contact Center กำหนดระยะเวลาที่ต้องรอการตอบรับโทรศัพท์ไม่เกิน 60 วินาที, การให้บริการ ณ ศูนย์บริการลูกค้า ระยะเวลารวมในการรับบริการไม่เกิน 30 นาที การเปิดใช้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Pre-paid ไม่เกิน 3 ชั่วโมง, ระบบ Post-paid ไม่เกิน 5 ชั่วโมงทำการ พร้อมกำหนดเวลาในการให้บริการรับชำระค่าบริการแบบมีใบแจ้งค่าใช้บริการ ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 3 นาที และชำระค่าบริการแบบไม่มีใบแจ้งค่าใช้บริการระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 5 นาที การต่อสายคืนกรณีถูกระงับบริการใช้ระยะเวลาดำเนินงานภายใน 1 ชั่วโมงนับจากชำระค่าบริการ และการแก้ไขเหตุขัดข้องของบริการบรอดแบนด์ และบริการโทรศัพท์ประจำที่ MTTR ภายใน 24 ชั่วโมง เป็นต้น

"NT ยังมีแผนการป้องกัน แก้ไข และรับมือกับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าในกรณีที่เกิดเหตุที่ทำให้เกิดการปฏิบัติงานตามปกติต้องหยุดชะงัก NT จะสามารถกลับมาให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า"

ปัจจุบัน ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ NT ได้อย่างสะดวกหลากหลายช่องทาง อาทิ ศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ, NT Contact Center 1888, เว็บไซต์ www.ntplc.co.th, อีเมล [email protected] หรือช่องทางโซเซียลมีเดีย ได้แก่ Line :@ntplc, Facebook : @ntplc, Twitter: NT_plc, Instagram: @NT_plc, Pantip: NT_plc, Pantip: ntplc, LinkedIn: @ntplc เป็นต้น

ที่มา: โทรคมนาคมแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด