วว. ร่วมงาน 2morrowscaler Expo 2023 ผลักดันผลงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

พฤหัส ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๖:๑๗
ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้แทน วว. บรรยายเรื่อง "บทบาท วว. ในการช่วยผู้ประกอบการด้านงานวิจัย" เนื่องในงาน 2morrowscaler Expo 2023 จัดโดยบริษัท มายด์ทูมาร์เก็ต จำกัด (BizzUp) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร 2morrowscaler สำหรับเจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูง โดยมีผู้ผ่านการอบรมแล้วกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมและจับคู่ธุรกิจ
วว. ร่วมงาน 2morrowscaler Expo 2023 ผลักดันผลงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

โอกาสนี้นักวิจัย วว. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย ดร.พัทธนันท์ นาถพินิจ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ผลงานปุ๋ยละลายช้ากลุ่ม struvite และปุ๋ยละลายช้าด้วยซีโอไลต์ ดร.ธัญชนก เมืองมั่น นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดจุลินทรีย์โพรไบโอติก "ProSkin Series" ดร.สุภาภรณ์ เลขวัต นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ ผลงานเครื่องดื่มโยเกิร์ตพร้อมชงผสมโพรไบโอติก และดร.เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ นักวิจัย ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลงานผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันที่มีคุณสมบัติช่วยควบคุมภาวะความดันโลหิตและไขมันในเส้นเลือด ในวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ Index Creative Village

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด